Skip to content

Wat is PI4COM ?

(in Dutch only…)

Wat is PI4COM, Contestgroep oude Maas ?

Contestgroep oude Maas (COM) is een vereniging welke is ontstaan uit een groep actieve radiozendamateurs die in de periode 1982 – 1990 samen als PA3ACA/p aan een aantal contesten meededen, met name de velddag en PACC contest. Begonnen als een gezellig jaarlijks uitje groeide dit naar verloop van tijd naar een meer competitie gericht evenement. In de begin jaren werd steeds op verschillende locaties en onder verschillende omstandigheden een tijdelijk station opgebouwd maar naarmate het zwaartepunt verschoof van gezelligheid naar competitie werd de behoefte aan een vaste locatie steeds sterker. Tijdens de zoektocht die hier op volgde bleek het wenselijk om als vereniging naar voren te kunnen komen en in feite was dit de aanleiding tot de oprichting van “Vereniging Contestgroep Oude Maas”. Dit gebeurde in 1990. PI4COM was geboren.

COM heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van een groep enthousiaste amateurs tot een voortrekker op het gebied van contesten op met name de HF-banden. De introductie en het gebruik van een aantal, inmiddels niet meer weg te denken, technieken en software zijn voor een belangrijk deel te danken aan de activiteiten van COM. De interesse voor het contesten op de HF banden is de laatste jaren sterk gegroeid in Nederland. COM heeft hier een belangrijke rol in gespeeld en speelt die nog altijd.

De locatie aan de oevers van de Oude Maas bij Barendrecht biedt de vereniging tal van mogelijkheden tot experimenteren en uitbouwen van met name het antennepark. Belangrijk voor een contestgroep want de antennes zijn tenslotte de belangrijkste wapens. Door de afgelegen ligging is de kans op storing van en naar derden minimaal en er kan dus naar hartelust geëxperimenteerd worden. Ook buiten gezamenlijke activiteiten of contesten is de locatie beschikbaar voor leden die een contest willen meedoen of de antennes willen gebruiken om net dat ene nieuwe land in het log te krijgen. Het antenne park heeft al heel wat leden aan nieuwe landen geholpen.

Lid worden van PI4COM ?

Dat is heel eenvoudig. In principe kan iedereen lid worden van de vereniging. Na aanmelding wordt de aanvraag tot lidmaatschap behandeld in de ledenvergadering en na instemming door de overige leden is het lidmaatschap een feit.
De rechten van een lid ? Elk lid heeft recht op gebruik van de locatie, en deelname aan activiteiten van de vereniging. In principe hebben activiteiten van meerdere leden altijd de prioriteit ten opzichte van individuele activiteiten. Er is afgesproken dat HF contest activiteiten altijd voorrang hebben op alle andere activiteiten. In de praktijk blijkt dat dit nooit een probleem is en er altijd voldoende ruimte is voor een ieders ideeën.
De plichten van een lid ? Ieder lid heeft de plicht zijn contributie aan COM te betalen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment € 190 per jaar.
Een andere niet onbelangrijke “plicht” van een lid is om zijn of haar steentje bij te dragen aan de ontwikkeling en onderhoud van de locatie. In de praktijk betekent dit een aantal dagen per jaar de handen uit de mouwen steken op de locatie voor het onderhoud en verbetering van de antennes en gebouwen.

Meer informatie ?

Voor meer informatie over COM is de website van de vereniging een uitgelezen mogelijkheid : http://www.pi4com.nl . Op deze website proberen we een actueel beeld te geven van de activiteiten van de vereniging.
Voor meer concrete vragen en informatie kan men altijd terecht bij de (bestuurs)leden van PI4COM.

Leave a Reply

%d